GDPR

På våra kliniker lyder vi i första hand under Patientdatalagen och Bokföringslagen.

Tidbokning levereras och administreras av Bokamera enligt deras rutiner.

Hör av dig om du undrar över något angående lagring av personuppgifter.