Positivt resultat från vår enkät

Nu har vi resultat från den enkät som våra kunder fyller i inför sitt första besök och sedan efter tre och sex månader.

Vi gläds över att 82% (tre månader, 55 svar) resp. 80% (sex månader, 40 svar) har upplevt att bioresonansbehandlingen har påverkat deras hälsa på ett positivt sätt (värde 5-10).