Hälsovågen Alingsås

Nu finns det möjlighet att boka tid för hälsosamtal samt test av fettsyrebalans.

Tillsammans formulerar du en hälsoplan. Vi ger dig stöd och hjälp att göra livsstilsförändringar.

Läs mer på hälsovågen.net