Jeanette utökar!

Från 1/8 kommer Jeanette Därth att finnas både i Växjö och i Alingsås. I Växjö kommer det att finnas bokningsbara tider i första hand på helger. För mer information ring Jeanette på 0470-46064.