IVO:s utredning av Hälsa och Livskraft i Sverige AB är avslutad.

Efter en anmälan, mot verksamheten i april 2018 har IVO (Inspektionen för vård och omsorg) avslutat ärendet. .
Nu meddelar IVO att man öppnar ett ärende för att granska leg. sjuksköterskan  Willemo Carlsson.
Anledningen är att Bicom resonans ännu ej räknas som en behandling enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Följ länken för att läsa  hur Smålandsposten rapporterar ärendet 20190926.

Anmäld sjuksköterska och ex-riksdagsledamot får kritik för alternativ behandling

Skärningspunkten mellan svensk sjukvård och komplementär och alternativ medicin (KAM) debatteras allt oftare.
På sr.se 19 september diskuteras ”Vård, tro och vetenskap” i programmet MÄNNISKOR OCH TRO.