HUBB för Bicomterapeuter

Hälsa och Livskraft erbjuder ett samarbete i form av en HUBB för fristående, vårdutbildade Bicomterapeuter.
Helhetssyn, Utveckling och Bolagshjälp för Bicomterapeuter “

HUBB tillhandahåller mervärden, gemenskap och trygghet med fokus på kvalitetsaspekter.

  • HUBB-marknadsföring sker genom Hälsa och Livskrafts hemsida, telefonväxel och tidbokning.
  • HUBB-kollegialt samarbete utvecklar t ex informationsbroschyr, journalmall och kundenkäter.
  • HUBB-avtal underlättar för att komma igång med en verksamhet inom området. 

Vårdutbildade personer med registrerat företag (oavsett bolagsform) kan ansöka och teckna avtal för att ingå som HUBB-medlem.

För mer information kontakta Willemo Carlsson, mail willemo@halsaochlivskraft.se