Mer om Bicom Bioresonans

Kroppens celler kan bli störda av stress och andra livsstilsfaktorer vilket kan leda till upplevd ohälsa. Bicom bioresonans kan lösa upp lagrad information, flytta information och öka flödet i cellerna. När energiflöden återställs kan kroppens celler komma i balans och diffusa kroppsliga symtom lindras.
Cellerna i kroppen är elektriskt laddade. För att kunna samverka och samarbeta kommunicerar de med olika frekvenser. När kroppen är i balans fungerar detta och kroppen kan använda sin inneboende energi.
Upplevd ohälsa kan bero på störningar i cellernas kommunikation.
Vid Bicom bioresonans läses frekvensmönster in från personen (t.ex. saliv) samt från ämnen (mikroorganismer eller olika
födoämnen). Dessa frekvensmönster filtreras, spegelvänds, förstärks eller försvagas och skickas tillbaka till personen.
Kroppen vill återgå till sitt rätta läge innan den kan bli sitt ”bästa jag” igen. Att lindra symtom med bioresonansbehandling
kan därför ta lite tid!

Här hittar du vårt informationsblad

Behandlingsmetoden är skonsam och genomförs med kläderna på, liggandes eller sittande.

Fakta om Bicom-bioresonans som finns i 90 länder:

16 000 Bicom levererade

30 År av erfarenhet

3200 Läkare använder Bicom

660 Tandläkare använder Bicom

3000 Terapeuter inom komplementärmedicin använder Bicom

550 Veterinärer använder Bicom

280 Djurterapeuter använder Bicom

250 Utbildningar per år erbjuds

(siffror avser april 2017)