Om Willemo (VD och ägare, Hälsa och Livskraft i Sverige AB)

screenshot-2016-09-25-14-27-05Redan som ung blev jag intresserad av sjukvård och av att vårda människor. Det ledde till en sjuksköterskeexamen och senare även till en magisterexamen i vårdvetenskap. Kunskap om sjukdomar, läkemedel och lidande har varit min grund för att jobba i sjukvård och äldreomsorg.

I sjuksköterskeutbildningen och i de akademiska studierna lärde jag mig även viktiga saker om hälsa. Med de verktygen kom jag att fokusera på att stimulera människor att ta ett större ansvar för sin egenvård och hälsa.

Forevers kvalitetsprodukter som bygger på Aloe Vera kan jag rekommendera och jag är själv en daglig användare av kosttillskotten och hudvårdsprodukterna. Den gula dunken inspirerade mig att starta företaget Gyllene Dunken.

2016 kom jag i kontakt med Bicom bioresonansbehandling. Cirkeln kändes sluten. Många barn, unga och äldre lider av överkänsligheter och andra belastningar på kroppen. Deras liv och vardag kan bli begränsat. Valet kan stå mellan besvär eller biverkningar av medicinen.
Med Bicom Bioresonans har jag en utrustning som kan användas både för utredningar och behandling av överkänsligheter och andra belastningar i kroppen. Ett utmärkt komplement till annan behandling.

Vid en ålder av 60+ har jag samlat erfarenheter och kunskaper som ger mig möjlighet att ha ett holistiskt arbetssätt och hjälpa människor till bättre hälsa.

”….och kanske ser man längre då när grenen förlorat sina täta gröna blad” (ur Jan-Arvid Hellströms ”Höstens rike”)

Mail: willemo@halsaochlivskraft.se