Mer om Willemo och utbildningar

Detta är en del av de utbildningar jag skaffat mig.

Borrelia & intracellulära belastningar med Bicom bioresonans

Bicom Kombinerad Test Teknik steg 1 & 2

Bicom bioresonans repetition och fördjupning

Bicom bioresonans steg 3

Bicom bioresonans steg 2

Bicom bioresonans grundutbildning

Energimedicin, Holistic

Komplementärmedicin i ett vårdvetenskapligt perspektiv, Linneuniversitetet

Fil mag i  Vårdvetenskap – fenomenologiskt examensarbete, Linneuniversitetet

Forskningskurs Reflekterande fenomenologi, Linneuniversitetet

Vårdvetenskapens teori och metod på livsvärldsteoretisk grund, Linneuniversitetet

Vårdvetenskap – I patientens värld, Linneuniversitetet

Vårdvetenskap/omvårdnad – palliativ vård, Linneuniversitetet

Fil kand i Vårdvetenskap/omvårdnad – Litteraturstudie om Lidande ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, Linneuniversitetet

Vårdvetenskap/omvårdnad – vetenskapsteori och forskningsmetod, Linneuniversitetet

Vårdvetenskap/omvårdnad – etik och filosof, Linneuniversitetet

Vårdvetenskap/omvårdnad – smärta, Linneuniversitetet

Vårdvetenskap/Omvårdnad – Att leva med långvarig ohälsa/kronisk sjukdom, Linneuniversitetet

Vårdvetenskap/omvårdnad – vetenskapsteori och forskningsmetod, Linneuniversitetet

Individuell vårdplanering, omvårdnadsprocessen

Vidareutbildning inom medicin och kirurgi, Högskolan Växjö

Sjuksköterskeutbildning, Södra Sveriges Sjuksköterskehem Lund

Beteendevetenskap, Högskolan Växjö

Vårdlinjen undersköterska, Skansenskolan Nässjö