Mer om Willemo och utbildningar

Detta är en del av de utbildningar jag skaffat mig.

Bicom Kombinerad Test Teknik steg 1 & 2

Bicom bioresonans repetition och fördjupning

Bicom bioresonans steg 3

Bicom bioresonans steg 2

Bicom bioresonans grundutbildning

Komplementärmedicin i ett vårdvetenskapligt perspektiv

Fil mag i  Vårdvetenskap – fenomenologiskt examensarbete

Forskningskurs Reflekterande fenomenologi

Vårdvetenskapens teori och metod på livsvärldsteoretisk grund

Vårdvetenskap – I patientens värld

Vårdvetenskap/omvårdnad – palliativ vård

Fil kand i Vårdvetenskap/omvårdnad – Litteraturstudie om Lidande ur ett vårdvetenskapligt perspektiv

Vårdvetenskap/omvårdnad – vetenskapsteori och forskningsmetod

Vårdvetenskap/omvårdnad – etik och filosof

Vårdvetenskap/omvårdnad – smärta

Vårdvetenskap/Omvårdnad – Att leva med långvarig ohälsa/kronisk sjukdom

Vårdvetenskap/omvårdnad – vetenskapsteori och forskningsmetod

Individuell vårdplanering, omvårdnadsprocessen

Vidareutbildning inom medicin och kirurgi

Sjuksköterskeutbildning

Beteendevetenskap

Vårdlinjen undersköterska