Om Ingela (fristående samarbetspartner, Media Medikus)

När jag utbildade mig till sjuksköterska på mitten av åttiotalet fick jag lära mig mycket om olika sjukdomar och om kroppens anatomi och fysiologi. Jag fick lära mig att vårda patienter utifrån olika diagnoser. När jag fortsatte mina studier inom vårdvetenskap fick jag lära mig mer om omvårdnad utifrån begreppet hälsa och välbefinnande. Detta gav mig ett nytt perspektiv i mitt vårdande och jag förstod att hälsa och välbefinnande inte är beroende av olika sjukdomstillstånd och diagnoser.

Med min nya kunskap såg jag patienter som enligt den medicinska journalen var väldigt sjuka men som upplevde hög grad av hälsa och välbefinnande. Jag mötte även patienter som inte var sjuka enligt den medicinska journalen men som i hög grad upplevde ohälsa.

Att uppleva ohälsa men inte få någon förklaring och därmed inte heller någon hjälp kan göra att livet känns svårt att hantera.

När jag själv blev sjuk för några år sedan lärde jag mig mer om vad stress och olika belastningar i kroppen kan leda till och att kroppen är betydligt mer komplex än vad jag tidigare hade lärt mig. Jag fick även möjlighet att själv bli behandlad med Bioresonans.

Jag är nu tacksam för möjligheten att få hjälpa andra att uppnå en bättre hälsa med hjälp av Bioresonans. Behandlingen kan minska på kroppens upplevda stress och olika belastningar i systemen vilket kan leda till att den ges förutsättningar att läka.

Mail: ingela@halsaochlivskraft.se