Mer om Ingela och utbildningar

Detta är en del av mina utbildningar.

Borrelia & intracellulära belastningar med Bicom bioresonans

Bicom Kombinerad Test Teknik steg 1 & 2

Bicom bioresonans steg 3

Bicom bioresonans steg 2

Bicom bioresonans grundutbildning

Energimedicin, Holistic

Processledning och projektledarutbildning

Studenthandledning

Magisterexamen inom omvårdnad

Kvalitetsutveckling och förbättringsarbeten i vården

Vård- och omsorgsinformatik

Kandidatexamen inom omvårdnad

Kvantitativ och kvalitativ metod

Starta eget grund, Marknadsföring, Inköp/Förhandlingsteknik, Ekonomi samt Bokföring.

Sjuksköterskeexamen med inriktning mot allmän hälso- och sjukvård

Kemi, biologi, fysik och matematik, Naturvetenskaplig linje 3 år

Tvåårig vårdlinje, gren för hälso- och sjukvård samt åldringsvård